Điểm quá trình học lại môn Phương Pháp Lập Trình


Thông báo dành cho các em sinh viên học lại môn Phương Pháp Lập Trình (01/08/2011-06/08/2011)

Bài tập về nhà các em làm mang tính đối phó quá nhiều, cách tính điểm quá trình sẽ được giữ như cũ

các em vào link bên dưới để xem điểm quá trình

6h30 sáng Thứ 5 tuần sau (ngày 11/08/2011) các em sẽ thi đợt 1

6h30 sáng Thứ 6 tuần sau (ngày 12/08/2011) các em sẽ thi đợt 2

Em nào vắng thi sẽ bị hủy điểm quá trình và điểm thi sẽ là 0

DanhSachHocLai_PPLT2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: