Kết quả kiểm tra giữa kỳ – CTDL


27/10/2011

Thông báo dành cho các em sinh viên lớp NCTH4B

Các em vào link bên dưới để xem điểm kiểm tra giữa kỳ môn Cấu trúc dữ liệu:

http://www.mediafire.com/?38f5mqd2y736aq4

%d bloggers like this: