Điểm thi giữa kì-PPLT-TCTH39A-N2


Thông báo này dành cho lớp TCTH39A nhóm 2

Các em vào link bên dưới để xem điể m kiểm tra giữa kỳ môn Phương pháp lập trình:

(Đã cập nhật mới)

http://www.mediafire.com/?nafdf0n8lvupn4n

%d bloggers like this: