Điểm thi giữa kỳ C#2 – CDTH11


Thông báo dành cho các em sinh viên lớp CDTH11

Các em vào link bên dưới để xem điểm thi giữa kỳ

http://www.mediafire.com/?o7lyn51mboc1sst

Điểm thi lần 2 sẽ được cập nhật sau khi nhóm 2 thi lần 2

%d bloggers like this: