Điểm thi lần 1 PPLT – TCTH39E -N1


Thông báo dành cho lớp TCTH39E nhóm 1

các em vào link bên dưới để xem kết quả

chú ý phải xem lịch thi lại trên blog

http://www.mediafire.com/?r66rjk5nnzfkdgp

Thầy Thanh.

%d bloggers like this: