Điểm Thi Cuối Kỳ : TCTH39A-TCTH39E


Thông báo dành cho lớp TCTH39A và TCTH39E

Các em vào link bên dưới để xem điểm

TCTH39A Nhóm 2

http://www.mediafire.com/?lnk9n2hn55spt4p

TCTH39E Nhóm 1

http://www.mediafire.com/?gd3b22as1at25po

TCTH39E Nhóm 3

http://www.mediafire.com/?5ntrdwy61lnbn5o

Thầy Thanh.

%d bloggers like this: