Điểm tổng kết thực hành -Win2 – CDTH11


Thông báo dành cho lớp CDTH11

Các em vào link bên dưới để xem điểm tổng kết thực hành môn Win2

http://www.mediafire.com/?tv9f47aogatmhg8

Thầy Thanh.

%d bloggers like this: