Slide bài giảng F#


Thông báo dành cho các sinh viên lớp CDTH9ALT.

Trong học kỳ này, lớp CDTH9ALT Thầy sẽ phụ trách môn Chuyên Đề Phát Triển Phần Mềm và một phần trong Đồ Án Chuyên Nghành. Môn F# chính là một phần của đồ án chuyên nghành, trong môn này các em phải học các phần liệt kê bên dưới:

1. Introduction

2. Functional Programming

3. Imperative Programming

4. Object – Oriented Programming

5. Organizing, Annotating, and Quoting

6. F# Libraries

7. User Interfaces

8. Data Access

9. Threadings

Link Slide bài giảng môn F#:

Link Powerpoint:

http://www.mediafire.com/?gwxvmko61yvo9sw

Link PDF:

http://www.mediafire.com/?8nt1h9bda616h9c

======================================

Giáo trình:

Beginning F#

http://www.mediafire.com/?3ec9v2afr1xwa4r

Expert F#

http://www.mediafire.com/?kmgzw5ymy1m

======================================

Yêu cầu tất cả các em sinh viên lớp CDTH9ALT download slide bài giảng cũng như giáo trình để tham khảo trước. Trong mỗi phần đều có các ví dụ mẫu, các em cố gắng làm lại để dễ hiểu bài hơn. Chú ý trong phần ADO.NET vẫn sử dụng CSDL Petshop trong môn CĐPTPM

Chúc các em thành công

Thầy Thanh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: