Thông báo về nộp bài tập trên Assembla – CDTH9ALT


Trước khi nộp bài tập lên Assembla, yêu cầu các sinh viên phải Nén bài tập lại thành 1 tập tin duy nhất để nộp

Hiện nay các em nộp bài tập không đúng quy định nên số lượng thư mục cũng như các tập tin quá nhiều gây khó khăn cho việc chấm bài.

Thầy Thanh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: