Thông báo học F# – CDTH9ALT


Thông báo dành cho sinh viên lớp CDTH9ALT

Các em sẽ học môn F# vào 2 sáng chủ nhật : 04/03/2012 và 11/03/2012 phòng X10.5

Yêu cầu các sinh viên in slide bài giảng ra giấy để tiện theo dõi.

thầy Thanh.

ps: học xong F# các em sẽ học AJAX do thầy Minh giảng dạy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: