Thông báo đăng ký tài khoản Assembla – CĐTH9ALT


Hiện nay chỉ có 30 nhóm đăng ký tài khoản Assembla

Những sinh viên nào đang theo học bộ môn Chuyên Đề Phát Triển Phần Mềm mà chưa đăng ký tài khoản Assembla để gửi bài tập cho Thầy thì phải đăng ký gấp. Thầy gia hạn tới ngày 05/03/2012, sau ngày này nếu em nào chưa có tài khoản Assembla thì sẽ bị cấm thi.

Trong 30 nhóm đăng ký thì có nhiều nhóm chưa Accept nhóm, tức là chưa có gửi bài tập các tuần đã học. Yêu cầu các nhóm này phải accept để nộp bài tập. Thầy có chụp hình đính kèm những nhóm có đánh chéo màu đỏ cạnh chữ Member là những nhóm chưa Accept.

Thầy Thanh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: