Thông báo dành cho lớp NCTH4D


Các sinh viên lớp NCTH4D sẽ học thực hành Java 2 buổi / tuần kể từ tuần số 9

Tức là các em học Lý thuyết vào ngày Thứ 5. Thực hành sẽ đi học cả 2 ngày Thứ 6 và Thứ 7

Nội dung học: Tiếp tục thiết kế giao diện trong Java trong đó sẽ thực hành nhiều control nâng cao, viết chương trình quản lý…

Sinh viên các lớp khác nếu có thời gian rảnh có thể tham gia học cùng

Các em có thể xem lịch giảng dạy để đi đúng phòng học và đúng giờ học: https://duythanhcse.wordpress.com/l%E1%BB%8Bch-gi%E1%BA%A3ng-d%E1%BA%A1y/

Thầy Thanh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: