Thông báo bổ sung giờ học môn CĐPTPM


Thông báo dành cho lớp CĐTH9ALT

Bắt đầu từ ngày 19/03/2012 môn Chuyên Đề Phát Triển Phần Mềm sẽ học 2 buổi : Thứ 3 và Thứ 5

Buổi học bổ sung vào tối thứ 5, học phòng A4.05 từ tiết 13->tiết 15

Sinh viên đang theo học môn này thì vào link bên dưới để xem thông tin:

https://duythanhcse.wordpress.com/l%E1%BB%8Bch-gi%E1%BA%A3ng-d%E1%BA%A1y/

Thầy Thanh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: