Thông báo mất USB


Sáng nay phòng H9.3 thực hành Java 1 lớp NCTH4D

Sinh viên nào để quên USB trên lớp thì vào văn phòng khoa CNTT nhận lại

Thầy Thanh.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: