Thông báo nghỉ học ngày 27/03/2012


Lớp CDTH9ALT nghỉ học môn Chuyên Đề Phát Triển Phần mềm vào tối thứ 3 ngày 27/03/2012

Lý do: nhà trường họp CBCNV

Tối thứ 5 đi học bình thường phòng A4.05

Lưu ý:

Tối thứ 3 học phòng X10.08

Tối thứ 5 học phòng A4.05

Nộp bài trên Assembla:

Hiện nay Assembla đã bị quá tải, Admin của Assembla đã “xử đẹp” tài nguyên mà Thầy đã tạo cho các em nộp bài( quá tải vì một số em đã upload dữ liệu không đúng yêu cầu lên Assembla, ví dụ như upload Office, WinXP…)

Vì vậy, mọi bài tập từ trước các em nén lại upload lên trang http://www.mediafire.com/ sau đó gửi link upload bài tập cho Thầy.

Chú ý: nhớ xóa toàn bộ .exe trước khi nén.

Ghi gửi email bài tập cho Thầy thì nhớ ghi rõ tên nhóm, thành viên trong nhóm để Thầy chấm bài.

Thầy Thanh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: