Bảng điểm tổng kết thực hành Java 1


Thông báo dành cho lớp NCTH4B và NCTH4D.

(lớp CDTH12A Thầy Thắng sẽ tổng kết, các em liên hệ với thầy Thắng)

– Bảng điểm cuối cùng này cho biết những em nào được dự thi lý thuyết cuối kỳ.

– Thiếu bất cứ cột điểm nào hoặc chỉ cần 1 cột điểm <5 đều bị cấm thi lý thuyết cuối kỳ.

– Mọi khiếu nại về kết quả học tập, các em email tới tranduythanh@hui.edu.vn từ nay tới 11h trưa ngày 29/03/2012, sau thời gian này mọi khiếu nại về kết quả học tập đều không được giải quyết vì điểm đã nhập vào Hệ Thống EDU của nhà trường.

Link bảng tổng hợp điểm lớp NCTH4B:

http://www.mediafire.com/?m948buhxuybr83b(New)

Link bảng tổng hợp điểm lớp NCTH4D:

http://www.mediafire.com/?v30ep4o2p52uli2 (New)

Thầy Thanh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: