Thông báo học bù CDPTPM – CDTH11K-NCTH3K


Thông báo dành cho lớp CDTH11K và NCTH3K ở Biên Hòa

Chiều thứ 7 tuần này ngày 12/05/2012 các em sẽ học bù môn Chuyên Đề Phát Triển Phần Mềm từ tiết 7==>tiết 11

Phòng học K1.4

Thầy Thanh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: