Yêu cầu về nộp bài tập trên Assembla


Thông báo dành cho tất cả các em sinh viên đang học môn Chuyên Đề Phát Triển Phần Mềm:

– Trước khi nộp bài tập lên trang Assembla thì phải nén lại thành từng tập tin theo chuyên đề:

Ví dụ nộp bài về phần codesmith thì nén lại với tên: tranvanteo_btvn_codesmith.rar

Vì hiện nay các em nộp LUNG TUNG trên trang đó, rất mất thời gian để lấy về chấm bài. Vì vậy những em nào chưa nộp hoặc đã nộp rồi mà chưa nén thì nhớ nộp lại.

Hàng tuần Thầy sẽ lên Assembla lấy bài tập về chấm.

Thầy Thanh.

2 responses

  1. Thầy Thanh mến!
    Vậy để tiện cho việc sửa code em có thể đưa bài tập vào từng thư mục cụ thể được không Thầy. Và thư mục ngoài cùng sẽ là tên sinh viên (Root Folder) còn những thư mục phía trong sẽ chia rõ ràng là bài tập tuần 1, tuần 2,… Việc này sẽ tiện cho việc update code và tiện cho việc quản lý bài tập của từng sinh viên điều đó đồng nghĩa với việc tận dụng tối ưu chức năng mà TSVN đã cung cấp.
    Mong phản hồi của Thầy!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: