Điểm bài tập về nhà môn CĐPTPM


(Lớp CDTH11)http://www.mediafire.com/?gi20czub1pd015d(mới cập nhật)

bài tập 0 điểm là những bài tập không nộp trên assembla

Các link nộp trễ điều trừ điểm như quy định

Bài tập Thầy lấy hồi khuya nay nên nó là mới nhất.

Thầy Thanh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: