Thông báo dành cho các sinh viên học lại môn Cấu Trúc Dữ Liệu


Ngày 02/06/2012

Các sinh viên học lại CTDL sẽ ôn tập các bài Phương pháp lập trình:

1) Khai báo biến, hằng và các kiểu dữ liệu

2) Các lệnh điều khiển: if, else, switch case

3) Các vòng lặp for, do while, while

4) Mảng và hàm

5) Con trỏ, xử lý chuỗi và kiểu dữ liệu có cấu trúc

Các bài giảng sẽ được gửi vào email: pplt.fit@gmail.com . mật khẩu: toisechienthang

Yêu cầu các sinh viên hàng ngày tự check email chung để ôn bài. Chú ý không được xóa bất kỳ email chung nào

http://www.mediafire.com/?arhhoy1gg1mckt1 (powerpoint)

http://www.mediafire.com/?f1koen7k5o4kz5k

Thầy Thanh.

One response

  1. thưa thầy, em không vào email: pplt.fit@gmail.com được vì mật khẩu: toisechienthang đã bị thay đổi. Em xin hỏi mật khẩu để vô xem bài
    Em xin cám ơn thầy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: