Thông báo dành cho các lớp NCTH3 – CDTH11 – Chuyên đề PTPM


Vì lý do thi tốt nghiệp vào tháng 7 nên hạn chót nộp đề tài và Lab sẽ sớm hơn như ban đầu

Hạn chót nộp là ngày 23/06/2012

Lớp CDTH11 không thi tốt nghiệp nhưng hạn chót nộp cũng cùng ngày với các lớp nghề

Thầy Thanh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: