NCTH3TH: Điểm thường kỳ CĐPTPM


Điểm thường kỳ Chuyên đề phát triển phần mềm

Lớp NCTH3TH:

http://www.mediafire.com/?p2n905pqt6134i1 (mới cập nhật)

Một số em nếu vượt qua thường kỳ nhưng trong EDU bị cấm thi thì vẫn không được đi thi (lý do có thể do chưa nộp học phí)

Sĩ số 39 sinh viên

Được dự thi : 19 sinh viên

Cấm thi : 20 sinh viên

Thầy Thanh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: