CDTH11: Điểm thường kỳ Chuyên Đề Phát Triển Phần Mềm


Điểm trung bình thường kỳ môn Chuyên Đề Phát Triển Phần Mềm:

Lớp CDTH11:http://www.mediafire.com/?91fbsdv5xg055v8 (mới cập nhật)

Các cột 0 điểm là cột không nộp bài tập

Nộp trễ đều không được giải quyết.

Thầy Thanh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: