NCTH3A: Điểm thường kỳ chuyên đề phát triển phần mềm


Điểm trung bình thường kỳ chuyên đề phát triển phần mềm:

Lớp NCTH3A : http://www.mediafire.com/?t96p9l4xd9827z2

Cột 0 điểm là cột không nộp bài tập.

Các bài nộp trễ đều không được chấp nhận.

Thầy Thanh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: