Thông báo học thực hành Java 2 – lớp CDTH10ALT


Thông báo dành cho sinh viên lớp CDTH10ALT:

Tất cả các sinh viên thuộc nhóm 1 & nhóm 2 đi học thực hành Java 2 bắt đầu từ ngày 30/09/2012

Tiết học: Từ tiết 1 –> tiết 6

Học tại phòng H4.1 (học phòng này đến cuối kỳ)

Thầy Thanh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: