Thông báo đổi ngày học thực hành Java 2 lớp CDTH10ALT


Từ ngày 20/11/2012 lớp CDTH10ALT sẽ học thực hành vào chiều thứ 7 từ 12h30 tới 17h

Học tại phòng H4.1 (phòng cũ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: