Điểm tổng kết thường kỳ và cuối kỳ Java2


Thông báo dành cho lớp CDTH10ALT

Điểm thường kỳ và cuối kỳ, link : ketqua_ThuongKy_GiuaKy_cdth10alt

Số lượng cấm thi : 11 sinh viên (danh sách kèm theo)

Ngày thi: Chiều thứ 7 ngày 22/12/2012, thi lúc 12h30

Phòng thi : H4.1

Đã trừ điểm những em không biết cách gửi email và gửi email trễ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: