Lớp CDTH10ALT Điểm thi cuối kỳ Java2


Thông báo dành cho lớp CDTH10ALT:

Điểm thi Java 2 ngày 22/12/2012

Danh sách 1

Danh sách 2

Chỉ những em nào <5 điểm sẽ  thi  lần 2 vào sáng thứ 3 ngày 25/12/2012 tại phòng B1.6 lúc 6h30

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: