Thông báo chuyển Blog


Vì wordpress dạo này truy suất chậm, nên tạm thời Blog đã chuyển qua địa chỉ mới : http://tranduythanh.blog.com

Các em sinh viên vào blog mới này để load tài liệu + xem thông báo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: