CDTH10ALT – Danh sách sinh viên đăng ký Assembla


Thông báo dành cho lớp CDTH10ALT đang học môn Chuyên Đề Phát Triển Phần Mềm:

Đây là danh sách đăng ký Assembla và đăng ký tên đề tài môn học

Các sinh viên kiểm tra lần cuối để hiệu chỉnh thông tin cho chính xác

Những sinh viên nào chưa đăng ký Assembla cho lớp trưởng thì mau chóng nộp về cho Lớp Trưởng để cập nhật, hạn chót là ngày 28/02/2013( các sinh viên trễ hẹn đã bị trừ 1 điểm bài tiểu luận và trừ  1 điểm bài tập về nhà.). Nếu sau ngày 28/02/2013 vẫn chưa nộp về cho lớp trưởng thì sẽ bị cấm thi môn Chuyên Đề Phát Triển Phần Mềm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: