Điểm bổ sung CTDL


Thông báo dành cho các sinh viên bỏ thi giữa kỳ hôm 27/02/2013  (thi bổ sung vào lớp Thầy Khang)
Đây là điểm Thầy Khang gửi về:
Lớp DHTH7B:

1) Vũ Long Quân – 1 điểm

2) Cao Minh Toàn – 1 điểm

3) Thùy Trang – 5 điểm

4) Trần Văn Phong -1 điểm

5) Đặng Văn Nguyên -2.5 điểm

6) Thân Trọng Phước  – 1 điểm

Lớp DHTH7C:

1) Lê Mạnh Dũng – 1 điểm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: