Tổng hợp học liệu Lập Trình Windows Phone


Dear all

Hiện nay Tui đã tổng hợp xong học liệu về lập trình Windows phone, bao gồm Giáo trình, bài tập, slide bài giảng. Các sinh viên có thể tải toàn bộ học liệu tại đây: https://duythanhcse.wordpress.com/windows-phone-8/

Thầy Thanh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: