Bài 20-Các công cụ dùng để lập trình NodeJS


Ta đã cài đặt NodeJS thành công rồi, vấn đề là ta lập trình NodeJS như thế nào?

Có rất nhiều tool hỗ trợ lập trình NodeJS, bạn thích lựa chọn Tool nào cũng được

Vì Tui ghiền Bill Gate nên Tui sẽ chọn Visual Studio (thời điểm Tui hướng dẫn là dùng Visual Studio mới nhất, phiên bản Visual Studio 2017), các bạn có thể chọn 1 trong 16 loại dưới đây để lập trình NodeJS chẳng hạn như PM2.

Bài học này sẽ có 3 phần

Phần 1- Giới thiệu 16 công cụ lập trình với NodeJS

Phần 2- Cách cấu hình để lập trình NodeJS trong Visual Studio 2017

Phần 3- Tạo Project NodeJS HelloWorld trong Visual Studio

Chi tiết phần 1 (giới thiệu 16 công cụ lập trình NodeJS):

#1 Visual Studio

#2Mocha.js (https://mochajs.org/)

#3Chai (http://www.chaijs.com/)

#4)Sinon.JS (http://sinonjs.org/)

#5Express.js(http://expressjs.com/)

#6 WebStrom IDE (https://www.jetbrains.com/webstorm/)

#7 Passport.js  (http://www.passportjs.org/)

#8Socket.io (https://socket.io/)

#9Webpack(https://webpack.github.io/)

#10BlueBird.js (http://bluebirdjs.com)

#11 PM2 (http://pm2.keymetrics.io/)

#12 Electrode.io(http://www.electrode.io/)

#13 Meteor.js (https://www.meteor.com/)

#14 Vue.js (https://vuejs.org/)

#15MEAN.JS (http://meanjs.org/)

#16 Babel (https://babeljs.io/)

Phần 2- Cách cấu hình để lập trình NodeJS trong Visual Studio 2017

Ta sẽ dùng chính Visual Studio để lập trình NodeJS(dĩ nhiên có rất nhiều công cụ khác để lập trình, nhưng để tiện lợi gom về một mối ta sẽ dùng Visual).
Trong quá trình cài Visual ta checked vào NodeJS Development:

Phần 3- Tạo Project NodeJS HelloWorld trong Visual Studio

Cài đặt thành công lúc new Project ta thấy trong nhóm Javascript có Node.Js, ta chọn Blank Node.js Web application (Vì các dự án bên mình dùng private Web service):

Đặt tên Project là HelloWorld, chọn nơi lưu trữ rồi bấm OK: File Server.js sẽ mặc định được tạo ra và xuất hiện dòng chữ Hello World:


'use strict';
var http = require('http');
var port = process.env.PORT || 1337;

http.createServer(function (req, res) {
res.writeHead(200, { 'Content-Type': 'text/plain' });
res.end('Hello World\n');
}).listen(port);

Để thiết lập file nào chạy trước, ta bấm chuột phải vào file JS đó rồi chọn Set as Node.js Startup File:

Nhấn F5 để chạy phần mềm, kết quả:

Như vậy các bạn đã có cái nhìn tổng quan về việc lựa chọn Công cụ lập trình NodeJS, đặc biệt biết cách cấu hình Visual Studio 2017 để lập trình NodeJS thông qua ví dụ HelloWorld như thế nào. Bài Sau Tui sẽ hướng dẫn các bạn cách thức cấu hình WebServer IISNode để chạy NodeJS HelloWorld như thế nào. Các bạn chú ý theo dõi nhé.

Source code HelloWorld các bạn tải tại đây.

Các khóa học online khác, bạn có thể tham khảo tại đây: http://communityuni.com/

Innovate Trading System (Kênh đầu tư lợi nhuận rất cao), các bạn nào quan tâm thì vào đây đầu tư nhé:

Chúc các bạn thành công!

3 responses

  1. […] bài 20, các Thím đã biết cách tạo 1 Project “HelloWorld” trong Visual Studio như […]

  2. […] đã biết cách lập trình NodeJS và cấu hình IISNode Server. Tiếp sau đây Tui sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết […]

  3. […] Tạo một Project tên NodejsRESTful(cách tạo Project nếu chưa biết xem tại đây) […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: