C# 2

Slide tải ở đây

Bộ bài tập tải ơ đây

——————————-

Mua giáo trình Mobile ở đây

Mua các khóa học bằng Video ở đây

Tư vấn học lập trình ở đây

 

One response

  1. Chào Thầy,
    Thầy có Slide giảng hay tài liệu về lập trình Web = C# ko ? Cho e xin
    Em Cám ơn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: