Category Archives: Office 2013

Giáo trình Tin Học Văn Phòng Cơ Bản và Nâng cao (Office 2013)


Nhằm giúp sinh viên các ngành không chuyên tin học có thể tự luyện tập và làm chủ Office 2013 , nhóm tác giả cung cấp giáo trình đầy đủ về bộ công cụ Office 2013. Bộ giáo trình gồm: Word, Excel, Power point từ cơ bản tới nâng cao, cuối mỗi cuốn giáo trình sẽ có bộ bài tập/ đề thi mẫu để sinh viên có thể nâng cao kỹ năng tin học văn phòng.

  1. Bộ giáo trình Tin Học Office Cơ Bản, bấm vào đây để tải (Final_Giao_Trinh_OFFICE2013_CoBan.docx), 259 trang
  2. Bộ giáo trình Tin Học Office Nâng Cao, bấm vào đây để tải (Final_Giao_Trinh_OFFICE2013_NangCao.docx), 267 trang
  3. Tổng hợp hàng trăm đề thi mẫu tin học /bài tập mẫu trên mạng, một số có đáp án, bấm vào đây để tải (Đề thi mẫu.rar):

Nhóm tác giả:

  • Nguyễn Văn Hùng (hungnhatban@gmail.com)
  • Trần Duy Thanh (duythanhcse@gmail.com)
  • Phạm Thị Xuân Diệu (phamdieucse@gmail.com)
  • Nguyễn Thị Cẩm Hương (mimosadlat@gmail.com)
  • Trần Nguyên Phúc (nguyenphuc9119@gmail.com)

Chúc các bạn thành công!

%d bloggers like this: