Category Archives: Uncategorized

Thông báo lịch học bù Tablet


Thông báo dành cho lớp DHTH7CLT:

1) Môn Tablet sẽ học bù Lý thuyết vào tối thứ 2 (bắt đầu từ ngày 25/03/2013 đến ngày 29/04/2013). Chi tiết xem hình bên dưới

2) Môn Tablet sẽ học bù Thực hành vào tối thứ 4 (bắt đầu từ ngày 27/03/2013 đến ngày 24/04/2013). Chi tiết xem hình bên dưới

3) Thứ 7 vẫn học lý thuyết + thực hành bình thường như lịch cũ

*** Như vậy 1 tuần sẽ học 4 buổi: Tối thứ 2, tối thứ 4, chiều + tối thứ 7

*** Vì không có phòng đồng nhất, nên lớp phải học ở nhiều phòng vào các buổi khác nhau, do đó yêu cầu các sinh viên phải xem đúng lịch học đúng phòng học.

**** yêu cầu đi học đầy đủ, có điểm danh hàng ngày, điểm chuyên cần được tính vào quá trình học tập (đặc biệt là những sinh viên có Tư Duy Logic lập trình gần tốt)

Điểm bổ sung CTDL


Thông báo dành cho các sinh viên bỏ thi giữa kỳ hôm 27/02/2013  (thi bổ sung vào lớp Thầy Khang)
Đây là điểm Thầy Khang gửi về:
Lớp DHTH7B:

1) Vũ Long Quân – 1 điểm

2) Cao Minh Toàn – 1 điểm

3) Thùy Trang – 5 điểm

4) Trần Văn Phong -1 điểm

5) Đặng Văn Nguyên -2.5 điểm

6) Thân Trọng Phước  – 1 điểm

Lớp DHTH7C:

1) Lê Mạnh Dũng – 1 điểm

Thông báo về việc nộp Labreport + source code Java2


Thông báo dành cho lớp CDTH10ALT

– Hiện nay đa số các sinh viên không biết gửi 1 email như thế nào

– Yêu cầu học lại cách viết một email

– Viết email mà các em không nói mình là ai, từ đâu tới … thì làm sao người đọc email có thể chấp nhận được

– Không chỉ viết cho Thầy, mà viết cho bất cứ người nào cũng phải kính thưa, chào hỏi, phải cho người đọc email biết thông tin về mình, cái đó là cái tối thiểu của việc viết 1 bức thư.

– Vì vậy yêu cầu tất cả các sinh viên chưa biết cách viết email thì phải viết lại email và gửi lại Lab + source. Nếu còn vi phạm sẽ trừ điểm tối đa.

Thầy Trần Duy Thanh.

Danh sách cấm thi cuối kỳ Java2


Thông báo dành cho lớp CDTH10ALT

Danh sách cấm thi cuối kỳ Java2:

Những sinh viên đã bị cấm thi thì 3 cuối học còn lại không cần tới lớp.

Những sinh viên sắp sửa bị cấm thi bắt buộc phải đi học đầy đủ 3 buổi còn lại, chỉ cần một buổi vắng mặt (phép hoặc không) đều bị cấm thi.

Danh sách sinh viên đã bị cấm thi
STT MÃ SV HỌ ĐỆM TÊN LỚP Số buổi vắng
1 11353631 Phan Văn Duy CDTH10ALT 6 ko phép
2 11348351 Phan Quang Hàn CDTH10ALT 7 ko phép, 2 có phép
3 11353111 Nguyễn Bảo Quốc Huân CDTH10ALT 7 ko phép
4 11357131 Cố Chí Tâm CDTH10ALT 5 ko phép
5 11348471 Nguyễn Thành Tân CDTH10ALT 14 ko phép
6 10356351 Triệu Thị Thảo CDTH9ALT 7 ko phép, 1 có phép
7 11354421 Trần Thành Tiến CDTH10ALT 5 ko phép, 3 có phép
8 11351251 Vũ Nguyễn Thành Tín CDTH10ALT 18 ko phép
9 11349271 Lê Tấn Tuấn CDTH10ALT 16 ko phép
10 11343211 Nguyễn Công Khả CDTH10ALT 18 ko phép
Danh sách sinh viên chuẩn bị cấm thi
STT MÃ SV HỌ ĐỆM TÊN LỚP Số buổi vắng
1 10369381 Trương Văn Khang CDTH9ALT 4 ko phép
2 11355091 Lê Hoàng Khang CDTH10ALT 4 ko phép
3 10368601 Hồ Ngọc Đồn CDTH9ALT 3 ko phép, 2 có phép
4 10357111 Lê Thị Như Trang CDTH9ALT 4 ko phép
5 11347651 Trần Fi Quốc Huy CDTH10ALT 4 ko phép
6 10354281 Nguyễn Thị Thu Thùy CDTH9ALT 3 ko phép, 1 có phép
7 11344011 Võ Vinh Hưng CDTH10ALT 3 ko phép, 2 có phép

Thông báo thực tập về Web Application


Thông báo dành cho lớp CDTH10ALT, CDTH12A, NCTH4A

Công ty tin học gần công viên phần mềm quang trung cần tuyển 3 sinh viên thực tập về web, công ty trang bị sẵn máy tính cho sinh viên thực tập. Sinh viên nào muốn tham gia thực tập tại công ty để học hỏi thêm kiến thức thì liên hệ với Thầy.

hạn xác nhận tới hết tháng 11/2012.

Thông báo học thực hành Java 2 – lớp CDTH10ALT


Thông báo dành cho sinh viên lớp CDTH10ALT:

Tất cả các sinh viên thuộc nhóm 1 & nhóm 2 đi học thực hành Java 2 bắt đầu từ ngày 30/09/2012

Tiết học: Từ tiết 1 –> tiết 6

Học tại phòng H4.1 (học phòng này đến cuối kỳ)

Thầy Thanh.

%d bloggers like this: