Lịch giảng dạy

Lịch giảng dạy khóa 217
STT Môn học Giờ học Phòng học
1 Lập trình cơ bản (C++) Sáng T7 – Sáng Chủ nhật

8h:00–>11h:00

Phòng 28
2 Lập trình Android Tối T3- tối T7

18h:00–>21h:00

Phòng 27
3 Lập trình Android Tối T5 – chiều Chủ nhật

18h:00–>21h:00

13h:00–>16h:00

Phòng 27
4 Lập trình Android Sáng T2,T3,T5,T6

8h:00–>11h:00

Phòng 27
Sinh viên chú ý đi học đều đặn và đúng giờ

2 responses

  1. […] Các em có thể xem lịch giảng dạy để đi đúng phòng học và đúng giờ học: https://duythanhcse.wordpress.com/l%E1%BB%8Bch-gi%E1%BA%A3ng-d%E1%BA%A1y/ […]

%d bloggers like this: