Giáo trình Tin Học Văn Phòng Cơ Bản và Nâng cao (Office 2013)


Nhằm giúp sinh viên các ngành không chuyên tin học có thể tự luyện tập và làm chủ Office 2013 , nhóm tác giả cung cấp giáo trình đầy đủ về bộ công cụ Office 2013. Bộ giáo trình gồm: Word, Excel, Power point từ cơ bản tới nâng cao, cuối mỗi cuốn giáo trình sẽ có bộ bài tập để sinh viên có thể nâng cao kỹ năng tin học văn phòng.

  1. Bộ giáo trình Tin Học Office Cơ Bản (http://www.mediafire.com/download/u3vaxa6ose6wn5u/Final_Giao_Trinh_OFFICE2013_CoBan.docx), 259 trang
  2. Bộ giáo trình Tin Học Office Nâng Cao (http://www.mediafire.com/download/itd7y6fsfizb6bu/Final_Giao_Trinh_OFFICE2013_NangCao.docx), 267 trang

Nhóm tác giả:

  • Nguyễn Văn Hùng (hungnhatban@gmail.com)
  • Trần Duy Thanh (duythanhcse@gmail.com)
  • Phạm Thị Xuân Diệu (phamdieucse@gmail.com)
  • Nguyễn Thị Cẩm Hương (mimosadlat@gmail.com)
  • Trần Nguyên Phúc (nguyenphuc9119@gmail.com)

Chúc các bạn thành công!

One response

  1. Cám ơn vì đã chia sẻ ^^!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s