Lịch thi giữa kỳ


Thông báo dành cho các lớp:

1) Đại Học Tin Học 7B – Nhóm 14 và Đại Học Tin Học 7C – Nhóm 1

2) Cao đẳng tin học 13A

3) Cao đẳng nghề tin học 6A


Yêu cầu các sinh viên đi thi đúng giờ quy định

Buổi sáng thứ 4 thi giữa kỳ, buổi chiều vẫn học bình thường.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: